Lokaler

Kärnfast äger och förvaltar lokaler och fastigheter för kommersiellt bruk på de orter där vi finns representerade. Vi strävar efter att matcha våra lokaler med lämpliga hyresgäster som ser värdet i att finnas representerade på mindre skånska orter. Vi ser gärna hyresgäster som bidrar till utvecklingen i
de samhällen där de verkar.