Om Kärnfast

Om oss
Kärnfast är ett skånskt fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden utifrån människors och samhällets behov, samt utifrån krav och önskemål från våra boende och andra intressenter.

Vi värnar om de mindre orterna i Skåne och väljer i första hand att etablera oss med våra bostäder här.
Genom kostnadseffektiv byggnation, utveckling och förvaltning samt hög service och långsiktig hållbarhet skapar vi bostäder att trivas i.
Vi värnar om det skånska och att alla boende skall kunna vara stolta över sin bostad och sina kvarter.
Vi erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder och våra nyproduktionsprojekt präglas av nytänkande, smarta boendelösningar och en god boendeekonomi för våra hyresgäster.
Vi tar hållbarhetsfrågan på allvar och tar det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar och letar hela tiden nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart.
i arbetar gärna tillsammans med kommun, skola och samhälle i de orter vi väljer att etablera oss för att skapa en tryggare närmiljö för alla och för att bidra till utveckling i de orter i nordvästra Skåne där vi finns.

Förvaltning
Kärnfast är ett mindre privatägt fastighetsbolag med skånska ägare. Kärnfast äger och förvaltar hyresbostäder i nordvästra Skåne liksom lokaler. Våra ägare har ett långsiktigt engagemang i bolaget och expanderar inom nordvästra Skåne. Vi äger och förvaltar i nuläget ca 200 bostäder.

Kontakt
För att komma i kontakt med oss på Kärnfast maila oss på . Vi svarar inom 24 timmar.
För frågor som inte rör felanmälan eller frågor kring lediga lägenheter, kontakta Lotta Edenhammar på 0709-14 16 16.